Kredit sa klauzulom u švajcarskim francima

---->

Vrhovni kasacioni sud je 2.4.2019. godine doneo mišljenje po kojoj je klauzula koja povezuje ratu stambenog kredita sa švajcarskim frankom ništava, dok ugovor o kreditu nastavlja da bude važeći, uz prekursiranje kredita u evre.

Na osnovu pomenute odluke, za kredite koji se još otplaćuju, banka bi trebalo da umanji ostatak duga po kreditu, što dovodi i do smanjenja mesečne rate kredita i da nastavi da naplaćuje rate indeksirane u evrima. Ukoliko ste isplatili ili refinansirali kredit, banka bi trebalo da Vam vrati višak novca koji je uzela zbog ništave klauzule.

Možete da pokušate da povratite novac na dva načina, vansudskim poravnanjem (dogovorom) sa bankom ili sudskom tužbom. Sudski veštak aktuarske struke obračunava iznos koji bi se dobio primenom odluke Vrhovnog kasacionog suda na Vaš kredit.

Tip obračuna Opis Cena
Informativni obračun Nezvanični dokument koji služi da vidite koji iznos
bi se dobio primenom odluke VKS na Vaš kredit,
da biste mogli da odlučite da li ćete,
i na koji način, ući u proces povraćaja novca
5.999,00 dinara
Izveštaj sudskog veštaka
za korisnika kredita
Zvanični dokument overen od strane sudskog veštaka,
koji može biti korišćen kao prilog
u vansudskom poravnanju sa bankom ili u sudskoj tužbi
24.000,00 dinara
Izveštaj sudskog veštaka
za sud
Zvanični dokument overen od strane sudskog veštaka,
ukoliko od veštaka obračun zahteva sud
(ako sud presudi u Vašu korist, sve troškove,
uključujući i trošak veštačenja Vam refundira banka)
40.000,00 dinara

Veštaku je potrebno dostaviti skeniranu dokumentaciju o kreditu (anuitetski plan kredita i ugovor o kreditu). Iznos za „Informativni obračun“ i/ili „Izveštaj sudskog veštaka za korisnika kredita“ se uplaćuje na tekući račun „Branko Pavlović PR Pavlović i konsultanti“ broj 150-44394-40 kod Direktne banke.

Obračuni Vam se dostavljaju elektronskom poštom u roku od 3 dana od uplate i dostavljene skenirane dokumentacije o kreditu, dok se papirni „Izveštaj sudskog veštaka za korisnika kredita“ šalje i običnom poštom u istom roku.


Kontakt:

sudski veštak Branko Pavlović
e-mail: pavlovic.branko@gmail.com
telefon: 064/8282-000